Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Tekst aktu: pdf D20101536L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101536.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101536Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2010-12-10
Data wydania: 2010-10-27
Data wygaśnięcia: 2014-08-25
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 51 i 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP