Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Tekst ogłoszony: pdf D20101597.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2010-12-20
Data wydania: 2010-12-10
Data wejścia w życie: 2011-03-21
Data obowiązywania: 2011-03-21
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP