Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1652

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym


Tekst aktu: pdf D20101652L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101652.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101652Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-27
Data wydania: 2010-12-16
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 16 wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2010 r., art. 1 pkt 9, pkt 12 i pkt 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP