Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20101726L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101726.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101726Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-30
Data wydania: 2010-12-16
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 1, 6, 12-15 i 17 oraz art. 23 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r., art. 1 pkt 16 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP