Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym


Tekst aktu: pdf D20110013L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110013.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110013Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-01-07
Data wydania: 2010-12-16
Data wejścia w życie: 2011-03-01
Data obowiązywania: 2011-03-01
Uwagi: art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 68 pkt 2 i 3 oraz art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2–8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP