Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 19

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego


Tekst aktu: pdf D20110019L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110019.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-01-10
Data wydania: 2010-12-03
Data wejścia w życie: 2011-02-11
Data obowiązywania: 2011-02-11
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z wyj. art. 2 i 3
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP