Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach


Tekst aktu: pdf D20110059L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110059.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110059Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2011-01-18
Data wydania: 2010-12-13
Data wygaśnięcia: 2014-09-01
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP