Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych


Tekst ogłoszony: pdf D20110067.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-20
Data wydania: 2011-01-18
Data wejścia w życie: 2011-01-20
Data obowiązywania: 2011-01-20
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające