Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 89

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej


Tekst aktu: pdf D20110089L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110089.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-27
Data wydania: 2010-12-16
Data wejścia w życie: 2011-02-01
Data obowiązywania: 2011-02-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP