Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy


Tekst aktu: pdf D20110113L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110113.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110113Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-31
Data wydania: 2011-01-05
Data wejścia w życie: 2011-08-01
Data obowiązywania: 2011-08-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP