Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 168

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego


Tekst aktu: pdf D20110168L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110168.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110168Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-02-16
Data wydania: 2008-12-05
Data wejścia w życie: 2011-03-19
Data obowiązywania: 2011-03-19
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP