Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego


Tekst aktu: pdf D20110172L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110172.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2011-02-16
Data wydania: 2011-01-05
Data wejścia w życie: 2011-03-03
Data obowiązywania: 2011-03-03
Data uchylenia: 2011-08-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP