Dz.U. 2011 nr 67 poz. 356

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających


Tekst ogłoszony: pdf D20110356.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-30
Data wydania: 2011-03-22
Data wejścia w życie: 2011-04-14
Data obowiązywania: 2011-04-14
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone