Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110459L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110459.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-22
Data wydania: 2011-03-25
Data wejścia w życie: 2011-05-23
Uwagi: art. 1 pkt 13 oraz art. 1 pkt 8 i 20 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r., art. 1 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP