Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 524

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Funduszu Drogowego


Tekst ogłoszony: pdf D20110524.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-05-02
Data wydania: 2011-04-30
Data wejścia w życie: 2011-05-02
Data obowiązywania: 2011-05-02
Data uchylenia: 2015-10-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP