Dz.U. 2011 nr 93 poz. 545

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników


Tekst ogłoszony: pdf D20110545.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-05-09
Data wydania: 2011-04-21
Data wejścia w życie: 2011-06-09
Data obowiązywania: 2011-06-09
Data uchylenia: 2016-10-07
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z