Dz.U. 2011 nr 93 poz. 546

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej


Tekst ogłoszony: pdf D20110546.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2011-05-09
Data wydania: 2011-04-27
Data wejścia w życie: 2011-06-09
Data obowiązywania: 2011-06-09
Data uchylenia: 2014-05-11
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylające