Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej


Tekst ogłoszony: pdf D20110547.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-05-09
Data wydania: 2011-04-27
Data wejścia w życie: 2011-06-09
Data obowiązywania: 2011-06-09
Data uchylenia: 2014-05-11
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z