Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej


Tekst aktu: pdf D20110551L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110551.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110551Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 0011-05-10
Data wydania: 2011-04-15
Data wejścia w życie: 2011-08-11
Data uchylenia: 2016-10-01
Uwagi: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepisów ustawy
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP