Dz.U. 2011 nr 110 poz. 644

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


Tekst ogłoszony: pdf D20110644.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-31
Data wydania: 2011-05-12
Data wejścia w życie: 2011-06-15
Data obowiązywania: 2011-06-15
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania