Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia


Tekst aktu: pdf D20110657L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110657.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110657Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-06-02
Data wydania: 2011-04-28
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP