Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110676L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110676.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-08
Data wydania: 2011-03-04
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 2 i 5 wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2011 r.; art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.; art. 1 pkt 4 w zakresie ust. 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP