Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110678L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110678.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-08
Data wydania: 2011-04-01
Data wejścia w życie: 2011-12-09
Data obowiązywania: 2011-12-09
Uwagi: art. 1 pkt 5 lit. b wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP