Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim


Tekst aktu: pdf D20110715L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110715.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110715Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-06-17
Data wydania: 2011-05-12
Data wejścia w życie: 2011-12-18
Data obowiązywania: 2011-12-18
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP