Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 131 poz. 764

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110764L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110764.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-27
Data wydania: 2011-05-13
Data wejścia w życie: 2011-07-01
Data obowiązywania: 2011-07-01
Uwagi: art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte, art. 1 pkt 7 lit. b i lit. e, art. 1 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP