Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110766L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110766.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-27
Data wydania: 2011-05-13
Data wejścia w życie: 2011-07-01
Data obowiązywania: 2011-07-01
Uwagi: art. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP