Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 779

Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110779L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110779.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-29
Data wydania: 2011-05-26
Data wejścia w życie: 2011-07-14
Data obowiązywania: 2011-07-14
Uwagi: art. 1 pkt 16 wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP