Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej


Tekst aktu: pdf D20110814L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110814.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110814Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-07-05
Data wydania: 2011-04-15
Data wejścia w życie: 2012-04-30
Data obowiązywania: 2012-04-30
Uwagi: art. 128 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2011 r., art. 121 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP