Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Tekst aktu: pdf D20110887L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110887.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110887Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-07-21
Data wydania: 2011-06-09
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 77 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 241 wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP