Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 903

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej


Tekst aktu: pdf D20110903L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110903.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110903Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-07-26
Data wydania: 2011-06-30
Data wejścia w życie: 2011-08-10
Data obowiązywania: 2011-08-10
Uwagi: art 6 oraz art. 19 wchodzą w życie z dniem 27 sierpnia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP