Dz.U. 2011 nr 159 poz. 949

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego


Tekst ogłoszony: pdf D20110949.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-01
Data wydania: 2011-07-20
Data wejścia w życie: 2011-08-16
Data obowiązywania: 2011-08-16
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone