Dz.U. 2011 nr 161 poz. 966

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa


Tekst aktu: pdf D20110966L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110966.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-08-04
Data wydania: 2011-05-13
Data wejścia w życie: 2011-09-01
Data obowiązywania: 2011-09-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 248 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone