Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20110987.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-08-11
Data wydania: 2011-07-27
Data wejścia w życie: 2011-08-26
Data obowiązywania: 2011-08-26
Data uchylenia: 2015-11-30
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP