Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych


Tekst aktu: pdf D20111038L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111038.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111038Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-23
Data wydania: 2011-07-01
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP