Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1040

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną


Tekst ogłoszony: pdf D20111040.pdf
Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2011-08-23
Data wydania: 2011-08-11
Data wejścia w życie: 2011-08-27
Data obowiązywania: 2011-08-27
Data uchylenia: 2017-01-01
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Uchylenia wynikające z