Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1051

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki


Tekst ogłoszony: pdf D20111051.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-26
Data wydania: 2011-08-24
Data wejścia w życie: 2011-09-01
Data obowiązywania: 2011-09-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione