Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług


Tekst aktu: pdf D20111054L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111054.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111054Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2011-08-26
Data wydania: 2011-07-29
Data wygaśnięcia: 2016-05-10
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 139 - 145 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP