Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1172

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych


Tekst aktu: pdf D20111172L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111172.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111172Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2011-09-21
Data wydania: 2011-08-29
Data wygaśnięcia: 2015-09-29
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP