Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20111195L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111195.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111195Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-28
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2011-12-29
Data obowiązywania: 2011-12-29
Uwagi: art. 1 pkt 5 - 7 i 10 w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacj publicznej, wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Orzeczenie TK
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP