Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa


Tekst aktu: pdf D20111203L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111203.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111203Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-29
Data wydania: 2011-08-19
Data wejścia w życie: 2012-03-30
Data obowiązywania: 2012-03-30
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP