Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20111210L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111210.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111210Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-09-29
Data wydania: 2011-08-19
Data wejścia w życie: 2012-02-11
Data obowiązywania: 2012-02-11
Uwagi: art. 1 pkt 65 i art. 10 wchodzą w życie z dniem 14 października 2011 r., art. 1 pkt 50 i art. 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 26 marca 2013 r. (Dz. U. poz 392), z wyjątkiem art. 6-10.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP