Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20111230L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111230.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-30
Data wydania: 2011-08-31
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 2 lit. a i pkt 4 wchodzą w życie 1 października 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP