Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się


Tekst aktu: pdf D20111243L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111243.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111243Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-03
Data wydania: 2011-08-19
Data wejścia w życie: 2012-04-01
Data obowiązywania: 2012-04-01
Uwagi: art. 7 i art. 8 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP