Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20111244L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111244.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-03
Data wydania: 2011-08-19
Data wejścia w życie: 2011-11-03
Data obowiązywania: 2011-11-03
Uwagi: art. 1 pkt 12 lit. a, b i c w zakresie dotyczącym ust. 6a i 6b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., art. 1 pkt 12 lit. c w zakresie dotyczącym ust. 6c-6e oraz lit. d, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP