Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym


Tekst ogłoszony: pdf D20111260.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-04
Data wydania: 2011-09-09
Data wejścia w życie: 2012-04-05
Data obowiązywania: 2012-04-05
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art.