Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim


Tekst aktu: pdf D20111368L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111368.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111368Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-10-24
Data wydania: 2011-08-18
Data wejścia w życie: 2012-01-25
Data obowiązywania: 2012-01-25
Uwagi: art. 70 wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP