Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1373

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Tekst aktu: pdf D20111373L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111373.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-27
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania