Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego


Tekst aktu: pdf D20111377L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111377.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111377Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-10-28
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2012-04-29
Data obowiązywania: 2012-04-29
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP