Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców


Tekst aktu: pdf D20111378L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111378.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-28
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 2, art. 23 wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.; art. 21 pkt 1 lit. a - c i pkt 6 oraz art. 28 wchodzą w życie z dniem 28 października 2011 r.; art. 21 pkt 3 - 5, 7, 8 i 10 - 13 wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP