Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20111381L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111381.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-02
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2012-05-03
Data obowiązywania: 2012-05-03
Uwagi: art. 1 pkt 24 wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP